Vrakpant moped 500 kroner ved innlevering til oss.

Vrakpant moped og motorsykkel kr 500

Pris for vrakpant moped og motorsykkel i 2023 er kr. 500,-. 

Fra og med januar 2018 ble det mulig å få vrakpant på motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner.

Hvor mye kan du få i vrakpant?
Den ordinære vrakpanten for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres og ligger fortsatt på 3000 kr. Vrakpant på de nye kjøretøygruppene er som følger:

  • Vrakpant lastebiler 5000 kroner.
  • Vrakpant moped og motorsykkel 500 kroner.
  • Vrakpant campingvogner og bobiler 3000 kroner.

Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten. Vrakpanten blir utbetalt av Skatteetaten 3-5 virkedager etter innlevering. 

Hittil har det ikke vært noen plass for innlevering, og det har dessuten ikke vært noen incentiver for innlevering i form av f.eks. vrakpant. Det har betydd at kjøretøyene ofte blir stående hos siste eier eller dumpet i naturen, hvilket er svært belastende for miljøet.

0
Feed