Vrakpant

Vrakpanten er per nå pålydende kr 3000,–

Norge innførte i 1978 vrakpant på biler for å stimulere til innsamling av utrangerte kjøretøy.
Da miljøvernminister Gro Harlem Brundtland i 1978 foreslo å innføre en vrakpant på biler, var det for å rydde opp i lite ønskelige forhold.

Biler som ikke lenger var i bruk og heller aldri kom til å bli benyttet mer, ble hensatt i naturen og bak låver. For å få en slutt på dette og stimulere til en mer miljøriktig adferd ble vrakpanten innført. Det har gitt gode resultat og et system som er ganske unikt i Europa. Innsamlingsgraden har i de siste årene vært over 90 prosent.

Vrakpanten har vært administrert av SFT på vegne av staten. Staten har fortsatt ansvaret selv etter at bilimportørene overtok ansvaret for innsamlingen. Vrakpanten er kr 3000,-. Når bilen innleveres til en godkjent oppsamlingsplass utstedes en vrakpantmelding som sendes til Toll- og avgiftsdirektoratet som utbetaler panten til den, som er oppført på vrakpantmeldingen, som rette mottaker. Enkelt, effektivt og greit.

kontakt oss her.

Høggern med