Miljøprofil

Bra for planeten

Å bruke deler fra biler på nytt er kanskje den reneste formen for resirkulering. Ikke bare vil du forhindre at ett fjell av deler havner på søppelfyllingen, men du vil også redusere produksjon av nye deler. Dette sparer energi og resurser, og det reduserer samtidig den skadelige effekten det har på miljøet og produsere disse delene.

Bra for din lommebok

Du vil begrense kostnadene betydelig på reparasjoner på ditt kjøretøy, uten at det går på bekostning av kvaliteten, når du bruker «grønne deler». Som regel vil kostnadene bli nærmest halvparten av nye deler.

Bra for din bil

Du kan være trygg for at de delene du kjøper passer ditt kjøretøy. Ganske enkelt fordi de delene du kjøper er laget for din bil.

Miljøbehandling

Bransjen har strenge krav til behandling av miljøfarlige stoffer. Alle farlige væsker som kommer under kategorien ”spesialavfall” blir tappet av og forskriftsmessig oppbevart. Det blir hentet av vår miljøsamarbeidspartner som er et godkjent mottak av spesialavfall.

bil-miljo